TEST: Vyper 2.0 vs. štandardný penový valec

 

Hyperice testovalo zmeny v prekrvení svalov s Vyper 2.0 v porovnaní so štandardným penovým valcom.

Zvyšujúci sa prietok krvi je rozhodujúcim faktorom pri dynamickom zahriatí. So zvýšeným obehom môžete znížiť riziko zranenia a zvýšiť športový výkon.

Okrem osvedčených fyziologických výhod vibrácií pôsobiacich na celé telo, Hyperice vibračná technológia kombinovaná s vhodnou technikou valcovania jasne dokazuje zvýšenie cirkulácie krvi v konkrétnej valcovanej oblasti.

Pozrite si nasledujúce video, na ktorom je tento jav vidieť. Pomocou najmodernejšej termovíznej kamery sa testovali zmeny teploty. Pri použití štandardného penového valca účastníci ukázali malý až žiadny nárast cirkulácie v rámci krvného obehu. Keď však účastníci použili Vyper 2.0 na nastaveniach 1, 2 alebo 3, bolo preukázané, že zvyšujú cirkuláciu na základe zmeny farby a vykazujú zvýšenie teploty.