Investujte svoje 2% do seba

 

Milí športovci,

nie je nám ľahostajné vaše zdravie a tiež vieme, že dušička každého z vás túži po nejakom tom novom kúsku do športového šatníka. Preto sme sa rozhodli priblížiť sa vám a zároveň pomôcť aj potešiť. V čase, keď sa každý z nás rozhoduje kam poukáže 2% svojej zaplatenej dane, ponúkame priateľom nášho občianskeho združenia využiť časť poukázaných prostriedkov pre seba. Darovaním 2% Go Create Performance team o.z. môžete získať poukaz vo výške 50% z poukázaných 2% na služby a produkty ponúkané na www.go-create.sk podľa svojho výberu. Môže to byť až do 100% z ceny, a to podľa výšky vašej odvedenej dane. Pomôžme si navzájom.

Tí, ktorí poukážu 2% sa stávajú priateľmi nášho občianskeho združenia a majú možnosť čerpať benefity po splnení stanovených podmienok.

2_percenta_2021

Pre získanie poukazu na rok 2025 - áno 2025, nie je to preklep :( bohužiaľ byrokracia na Slovensku je neúprosná, ale veríme, že vás to neodradí, ale motivuje ako správnych športovcov do ďalšej sezóny. Ako "bolestné" získate na tento rok 10% zľavu na vybraný tovar a služby ponúkané na www.go-create.sk.

Podmienky získania poukazu a zľavy:

 • poukázať 2% dane Go Create Performance team o.z.: Go Create Performance team o.z., Saratovská 2986/83, 93405 Levice, Slovenská republika, IČO: 51259532.
 • zaškrtnúť v tlačive v časti o 2%, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt/ názov, sídlo firmy) vami určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane, aby sme vedeli identifikovať vás a aj výšku poukázanej dane (na základe toho budeme vedieť v akej výške vám budeme môcť vystaviť poukaz na rok 2025)
 • napísať nám e-mail na gcp@go-create.sk, kde nám pošlete naskenované potvrdenie/tlačivo o poukázaní 2%, podľa ktorého vás budeme vedieť identifikovať (je potrebné aby tam bola uvedená výška 2% dane a kto nám tieto 2% poukázal - na základe toho vám vygenerujeme kód na zľavu a pošleme spolu s podmienkami použitia zľavy. Na konci roku 2024 vás na základe týchto údajov budeme kontaktovať za účelom vystavenia poukazu vo výške 50% z poukázaných 2%, ktorý budete môcť využiť počas nasledujúceho roku 2025)
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech vami vybraného prijímateľa. Daňový úrad nám však až na prelome rokov pošle zoznam ľudí/firiem, ktoré nám poukázali 2% z dane. Následne ako dostaneme tento zoznam, porovnáme ho s mailami, ktoré nám pošlete. Ak všetko bude súhlasiť, vystavíme vám poukazy.

 

Ako postupovať keď som ZAMESTNANEC

 

 • Do termínu /15.02.2024/ požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
 • Pre uplatnenie 2% daní je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu Go Create Performance team o.z., Saratovská 2986/83, 93405 Levice, Slovenská republika, IČO: 51259532
 • Údaje Go Create Performance team o.z. sú vo Vyhlásení už predvyplnené stačí doplniť sumu, ktorú mu chcete poukázať a vaše údaje
 • Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na podateľňu daňového úradu podľa vášho bydliska /najneskôr do 30.04.2024/. Ak pôjdete tlačivo odniesť do podateľne, požiadajte príslušný DÚ o potvrdenie kópie /postačuje pečiatka z podateľne/. Ak posielate tlačivo doporučene poštou, nechajte si kópiu tlačiva. Sken potvrdenej kópie alebo tlačiva nám prosím zašlite emailom na gcp@go-create.sk alebo poštou na adresu: Go Create Performance team o.z., Kopčianska 16, 85101 Bratislava.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech vami vybraného prijímateľa. Avšak zoznam poukázaných prostriedkov prijímateľovi 2% posielajú až koncom roka, kedy sa dozvieme, kto a v akej výške nám 2% poukázal. Preto prosím nezabudnite zaškrtnúť už vyššie spomínané políčko, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane
 • Zľava vo forme poukazu je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami

Nové tlačivá na stiahnutie:

 

Ako postupovať keď som FYZICKÁ OSOBA

 

 • Vypočítajte si 2 % /z príjmu FO/ z vašej zaplatenej dane /minimálna suma predstavuje 3 EUR/
  Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 • Pre uplatnenie 2% dane na získanie poukazu, je nutné poukázať 2% dane občianskemu združeniu Go Create Performance team o.z., Saratovská 2986/83, 93405 Levice, Slovenská republika, IČO: 51259532
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • Daňové priznanie z príjmu FO:

 a) vyplňte online na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky a odošlite v lehote na podanie daňového priznania do 31.3.2023 elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Po odoslaní daňového priznania nám, prosím, urobte printscreen alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania, kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% (3%) a identifikačné údaje nášho OZ, e-mailom na gcp@go-create.sk  alebo poštou na adresu: Go Create Performance team o.z., Kopčianska 16, 85101 Bratislava, na základe ktorých vás budeme vedieť identifikovať.

b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie stiahnite si tlačivo typu A alebo tlačivo typu B, riadne vyplňte, a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho trvalého bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Urobte si kópiu strany 5, na ktorej je VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% (3%) a identifikačné údaje nášho OZ a tiež kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania. Príslušný daňový úrad požiadajte o potvrdenie kópii (postačuje pečiatka z podateľne). Scan potvrdených kópií nám prosím zašlite e-mailom na gcp@go-create.sk  alebo poštou na adresu: Go Create Performance team o.z., Kopčianska 16, 85101 Bratislava, na základe ktorých vás budeme vedieť identifikovať.

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa. Avšak zoznam poukázaných prostriedkov prijímateľovi 2% posielajú až koncom roka, kedy sa dozvieme, kto a v akej výške nám poukázal 2%. Preto prosím nezabudnite zaškrtnúť už vyššie spomínané políčko v časti venovanej 2%, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) vami určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane, aby sme vás vedeli následne identifikovať a kontaktovať.
 • Zľava vo forme poukazu je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.

 

Ako postupovať keď som PRÁVNICKÁ OSOBA

 

 • Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.
 • Vypočítajte si vaše 1% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby a tak zistíte maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

  Pri výpočte postupujete nasledovne:

  a) Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.03.2023) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.
  b) Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.03.2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 

 • Pre uplatnenie 1% (2%) dane na získanie poukazu, je nutné poukázať 1% (2%) dane občianskemu združeniu Go Create Performance team o.z., Saratovská 2986/83, 93405 Levice, Slovenská republika, IČO: 51259532
 • Vyplňte údaje Go Create Performance team o.z., do vášho daňového priznania a doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 • Daňové priznanie z príjmu PO osobne doručte na podateľňu príslušného daňového úradu najneskôr do 31.03.2023. 
 • Daňové priznanie z príjmu právnickej osoby vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky najneskôr do 31.03.2023. Po odoslaní daňového priznania nám prosím urobte printscreen, alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania (kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 1% (2%) a identifikačné údaje nášho OZ). Sken nám prosím zašlite emailom na gcp@go-create.sk alebo poštou na adresu: Go Create Performance team o.z., Kopčianska 16, 85101 Bratislava.
 • Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 1% (2%) poukazuje v tomto predĺženom termíne!
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 1% (2%) v prospech Vami vybraného prijímateľa. Avšak zoznam poukázaných prostriedkov prijímateľovi 1% (2%) posielajú až koncom roka, kedy sa dozvieme, kto a v akej výške nám poukázal 1% (2%). Preto prosím nezabudnite zaškrtnúť už vyššie spomínané políčko v časti venovanej 2%, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt/názov spoločnosti, sídlo) vami určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane
 • Zľava vo forme poukazu je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami