Spracovatelia osobných údajov

 

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • Go Create Performance s.r.o. , so sídlom na adrese Saratovská 83, 93405 Levice, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 32738/N, IČO: 46 865 527
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S,

Späť na Obchodné podmienky