Spracovatelia osobných údajov

 

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • Go Create Performance s.r.o. , so sídlom na adrese Saratovská 83, 93405 Levice, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 32738/N, IČO: 46 865 527
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Späť na Obchodné podmienky